Nieuwe milieuregel per 1 januari 2015

De certificaatplicht voor bovengrondse opslagtanks voor afgewerkte olie vervalt per 1 januari. Daarmee wordt afgewerkte olie voortaan behandeld als bodembedreigende vloeistof en niet langer als gevaarlijke stof.

Veel bedrijven kunnen daardoor hun oude tanks blijven gebruiken indien die voldoen aan de eisen om de bodem en het oppervlaktewater te beschermen. In het verleden werden er soms brandbare vloeistoffen (zoals benzine) door de afgewerkte olie gemengd waardoor het mengsel een gevaarlijke stof werd. Deze bijmenging is echter verboden. Een installatie- en herkeuringscertificaat voor deze opslagtanks is daarom niet meer nodig.

Bron: Rijksoverheid