PAS vanaf 10 januari 2015 ter inzage

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en de provincies zijn het eens over de uitwerking van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
Vanaf 10 januari 2015 liggen het ontwerp programma aanpak stikstof, de milieueffectrapportage en de gebiedsanalyses ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan hierop reageren.
 
Dijksma: 'Ik ben zeer verheugd dat wij deze stap met elkaar hebben gezet. Dit is goed voor zowel de natuur als het bedrijfsleven.’
Hester Maij, gedeputeerde van Overijssel: ‘Vandaag is een belangrijke stap gezet. De PAS is van groot belang voor zowel de versterking van de regionale economie als de versterking van de natuur. In de regio wordt hier met smart op gewacht.’
Meer informatie: pas.natura2000