Ruim 100 illegale fuiken aangetroffen op IJsselmeer

Visserij-inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de waterpolitie Lelystad, Waddenunit en de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) hebben tijdens een gezamenlijke actie 110 illegale grote fuiken aangetroffen op het IJsselmeer. Tegen 4 visserijbedrijven wordt proces verbaal opgemaakt.
De schubvisstand op het IJsselmeer en het Markermeer staat onder zware druk. Daarom zijn er in deze gebieden beschermende maatregelen genomen. Beroepsvissers mogen bijvoorbeeld tot 1 juni van dit jaar nog maar 15% van hun staand want netten gebruiken en er geldt een verbod op het vissen met grote fuiken tussen 1 januari en 30 april van dit jaar.
 
Van maandag 12 tot en met woensdag 14 januari hebben NVWA, waterpolitie Lelystad, Waddenunit en FUMO gezamenlijk een aantal controles uitgevoerd op het IJsselmeer. Tijdens deze controles troffen de inspecteurs in totaal 110 illegale grote fuiken aan in het water. Uit aanvullend onderzoek blijkt dat de fuiken vermoedelijk van vier visserijbedrijven zijn. Tegen hen wordt proces verbaal opgemaakt en de NVWA doet in nauwe samenwerking met het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie verder onderzoek. Ook wordt het ministerie van Economische zaken in kennis gesteld. Dit ministerie verleent de visserijvergunningen voor het IJsselmeer.
 
Toezicht verscherpt
Omdat naleving van de beperkende maatregelen van groot belang is voor de natuur en voor de beroeps- en sportvisserij is het toezicht op het IJsselmeer en het Markermeer verscherpt. Het ministerie van Economische Zaken, de NVWA, de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), de FUMO, politie, Openbaar Ministerie, Sportvisserij Nederland, de Vogelbescherming en de visserijsector werken daarvoor intensief samen en voeren regelmatig gezamenlijke controles uit. Overtreders kunnen zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden aangepakt.
Bron: NVWA