Vangsten Muskusratten gedaald, meer instroom van Beverratten

In 2014 is het aantal muskusratvangsten gedaald tot ca. 94.000. Het aantal gevangen beverratten is echter meer dan verdubbeld tot ruim 1.000 vangsten. 
Muskus- en beverratten worden gevangen omdat zij een risico vormen voor de veiligheid van waterkeringen.
Het aantal gevangen muskusratten is met bijna 3% gedaald tot 94.284. Ruim 50% van de muskusratten zijn gevangen in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. Ook hier krijgt de bestrijding meer grip op de populatie, de vangsten zijn er met 10% afgenomen. 
 
BEVERRATTEN
De beverratvangsten zijn in 2014 met 547 stuks gestegen naar 1.034. De vangsten concentreren zich in het grensgebied met Duitsland, 85% van de vangsten vindt plaats in een strook van 5 kilometer langs de grens met Duitsland. De toename wordt toegeschreven aan de extreem zachte winter van 2013/2014. De beverrat, een uit Zuid-Amerika afkomstig dier, heeft in de Europese winters een hoog sterftecijfer. In Duitsland wordt de beverrat niet consequent bestreden. Door toenemende overlast wil men de bestrijding daar ook professionaliseren.
 
UITHEEMSE DIERSOORTEN
De Unie van Waterschappen maakt zich er sterk voor dat zowel de muskus- als de beverrat worden opgenomen in de op de Europese lijst van de zogenoemde zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. Door het Europees Parlement is eind 2014 een verordening "betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten" vastgesteld. In 2015 wordt door de Europese Commissie een lijst vastgesteld van voor de Europese Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten.
 
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
De waterschappen zijn in 2013 met een drie jaar durend grootschalig wetenschappelijk onderzoek gestart, waarin onder andere onderzocht wordt hoe de bestrijding goedkoper, effectiever en met nog minder dierenleed kan. De resultaten van dit onderzoek komen in 2016 beschikbaar.
Bron: ANP