Dijksma gaat werk maken van weidevogelbescherming

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wil meer weidevogels en een grotere biodiversiteit in het agrarisch gebied. Zij pakt de handschoen van  Vogelbescherming Nederland op en gaat meedoen aan het Nationale Weideberaad.
Dat zei zij zondagmorgen in het NPO Radio 1-programma VARA’s Vroege Vogels. In het weideberaad overleggen Vogelbescherming Nederland, het Wereld Natuur Fonds, Friesland Campina en de Rabobank over een grotere biodiversiteit in het Nederlandse weidelandschap. Maar daar is de overheid ook hard bij nodig, vindt Vogelbescherming. Dijksma sluit zich daar nu dus bij aan.
 
‘Het lijkt me geweldig, ik wil dit heel graag met deze organisaties gaan oppakken’, aldus de staatssecretaris in Vroege Vogels. ‘We gaan daarom ook vanaf dit jaar met een nieuw agrarisch natuurbeheer aan de slag: subsidies voor agrarisch natuurbeheer gaan niet meer naar individuele boeren, maar naar collectieven van natuurorganisaties en boeren, zodat biodiversiteitsdoelen beter en eerder gehaald kunnen worden.’
 
Vogelbescherming Nederland is blij dat de Rijksoverheid gaat meedoen aan het beraad. ‘Tot nu toe heeft het overheidsbeleid gefaald waar het behoud van weidevogels betreft’, zegt Kees de Pater van Vogelbescherming. ‘Het is goed dat de staatssecretaris de handschoen oppakt om mee te denken over betere bescherming van weidevogels en de rijke weide. Dat is hoognodig. Het is echt vijf voor twaalf voor grutto en tureluur. Naast de overheid moeten ook boeren, zuivelproducenten, winkels en consumenten meedoen om de rijke weide terug te krijgen. Dijksma over de rol van consumenten: ‘Uit onderzoek blijkt dat consumenten graag meer willen doen voor weidevogels, maar dat kan alleen als die consument een paar centen meer voor die melk gaan betalen.’
 
Vogelbescherming Nederland voert onder de titel ‘Red de rijke weide’ al bijna twee jaar campagne om minstens 20%, zo’n 200.00 hectare van het weidelandschap mooi te houden, met koeien in de wei, vogels, vlinders en bloemen. Met die campagne heeft Vogelbescherming inmiddels 100.000 handtekeningen verzameld van burgers die dit initiatief steunen. Aanstaande donderdag zal de petitie aan staatssecretaris Dijksma overhandigd worden.
Bron: Vara Vroege Vogels