De herziene Wet op de dierproeven (Wod)

Op 22 september 2010 werd richtlijn 2010/63/EU van de Europese Unie gepubliceerd. Deze richtlijn die betrekking heeft op de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, is de afgelopen tijd in alle lidstaten in de nationale wetgeving geïmplementeerd.
 
In Nederland was het 18 december 2014 zo ver: vanaf dat moment is de herziene Wet op de dierproeven (Wod) van kracht. Daarmee is de Europese richtlijn opgenomen in onze nationale wet- en regelgeving.
 
In de Wod staat aan welke eisen dierproeven moeten voldoen. Ook de regels waaraan een instelling moet voldoen om een vergunning te krijgen voor dierproeven, zijn terug te vinden in de wet.
 
Niet alleen de Wod is herzien, ook de lagere wet- en regelgeving is aangepast. Het aangepaste Dierproevenbesluit en de Dierproevenregeling zijn ook op 18 december 2014 in werking getreden.
Bron: Rijksoverheid