Meer afvalscheiding, minder afval in stations en treinen

Thuis of onderweg: scheiden van afval is belangrijk. Hoe meer afval apart wordt ingezameld, hoe meer en beter er gerecycled kan worden en hoe kleiner de afvalberg wordt. 
Daarom hebben staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM), directievoorzitter Michiel van Roozendaal van NS-dochter NedTrain en president-directeur ProRail a.i. Patrick Buck vandaag de ‘Green Deal afvalreductie en – recycling op treinstations en in treinen’ getekend. Doel van deze overeenkomst is de hoeveelheid afval in stations en treinen te beperken en het afval dat toch ontstaat via afvalscheiding in te zamelen en recycling te bevorderen. “Dat is even wennen voor treinreizigers: op zes stations gooi je je oude krant straks in de papierbak en de lege koffiebeker bij het restafval. Daar zit immers een plastic laagje in”, aldus Mansveld.
 
In 2014 voerden NS en ProRail 12.000 ton afval af van stations en uit treinen, waarvan 12% gescheiden was. Met de Green Deal willen IenM, ProRail en NS onder meer de hoeveelheid afval in 2020 met 25% hebben verminderd naar 9000 ton. Daarnaast streven zij er naar om 75% van die 9000 ton te hergebruiken: 6.750 ton. Om dat te bereiken, gaat  NS bijvoorbeeld met  winkeliers op stations in overleg om de hoeveelheid verpakkingen te verminderen en te zorgen dat de verpakkingen beter te recyclen zijn.
  
Afval op stations bestaat uit verschillende materialen, het grootste deel is papier. Voor een goede recycling is het belangrijk om papier aan de bron te scheiden. Om te beginnen hebben NS en ProRail gescheiden afvalbakken voor papier en restafval neergezet op station Rotterdam Centraal. Hiermee kijken zij hoe ze reizigers het beste kunnen motiveren om afval te scheiden. Ook op de stations in Arnhem, Breda, Tilburg, Eindhoven en Zwolle starten dit jaar proeven met afvalscheiding. Als dit succesvol is, breiden NS en ProRail afvalscheiding in stations en treinen de komende jaren verder uit. 
 
Het ministerie van IenM zorgt op zijn beurt onder meer dat eventuele knelpunten in regelgeving worden weggenomen. Ook spant het zich in om afvalscheiding uit te breiden naar andere vormen van openbaar vervoer. Verder komt er een onderzoek naar de mogelijkheden om voedselverspilling op stations tegen te gaan.
 
Hiermee zet staatssecretaris Mansveld een volgende stap om op zo veel mogelijk plaatsen afvalscheiding mogelijk te maken. Deze aanpak is onderdeel van het programma Van Afval Naar Grondstof waarin het kabinet streeft naar een economie waarin zo min mogelijk wordt verspild en zo veel mogelijk materialen worden hergebruikt. De staatssecretaris wil daarom dat in 2020 75 procent van het afval wordt gescheiden. In 2024 wil zij de afvalberg gehalveerd hebben: van bijna tien miljoen ton naar vijf miljoen ton.
Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu