Nieuwe wetgeving raadsman bij politieverhoor naar Tweede Kamer

De twee wetsvoorstellen van minister Opstelten en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie die ervoor zorgen dat een aangehouden verdachte een beroep kan doen op bijstand van een raadsman tijdens het politieverhoor, zijn bij de Tweede Kamer ingediend.  
Bij deze verhoren mag de raadsman aanwezig zijn en daaraan deelnemen. Hij mag onder meer vragen stellen, opmerkingen maken en om een time out vragen.
 
Overigens heeft een aangehouden verdachte nu al het recht om voorafgaand aan het politieverhoor een raadsman te raadplegen. Dit recht wordt uitgebreid met een recht om ook tijdens dat verhoor door een raadsman te worden bijgestaan.
 
Het kabinet had in 2011 al een wetsvoorstel over de raadsman en politieverhoor in procedure gebracht. Dat is nu gesplitst in twee afzonderlijke wetsvoorstellen. Aanleiding hiervoor is de inmiddels tot stand gekomen Europese richtlijn over het recht op toegang tot een raadsman, die moet worden omgezet naar Nederlands recht.
 
In het ene wetsvoorstel zijn alleen elementen opgenomen die noodzakelijk zijn voor de implementatie van de Europese richtlijn. Naast het recht op toegang tot een raadsman in verband met het politieverhoor betreft dit bijvoorbeeld ook de mogelijkheid voor verdachten om een derde naar hun keuze van hun vrijheidsbeneming in kennis te stellen.
 
In het andere wetsvoorstel staan aanvullende regels over de eerste fase van het opsporingsonderzoek. Daarbij gaat het onder meer om het verloop van de aanhouding en de voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie, de termijn waarbinnen de verdachte voor verhoor kan worden opgehouden, en de weergave van het verhoor in het proces-verbaal. Deze regels hebben tot doel het recht op bijstand van een raadsman in verband met het politieverhoor gemakkelijker in de eerste fase van het opsporingsonderzoek in te bedden.
 
De twee nieuwe wetsvoorstellen komen inhoudelijk in belangrijke mate overeen met het oorspronkelijke wetsvoorstel van het kabinet.
Bron: Rijksoverheid