Ganzen: Meeste provincies kiezen voor toch weer voor afschot

Ruim een jaar na het mislukken van het landelijk Ganzenakkoord blijkt dat de gans bij de provincies niet veel beter af is. Jaarlijks worden er 245.000 ganzen op barbaarse wijze gedood. Daarnaast is er een woud aan regels, beheerplannen en uitzonderingen ontstaan.
Er wordt verschil gemaakt tussen zomer- en winterganzen, de ene provincie heeft wel rustgebieden en de ander niet en alternatieven voor het doden van de dieren worden niet of nauwelijks ingezet. De Dierenbescherming is zwaar teleurgesteld en vraagt de komende twee weken extra aandacht voor het lot van de gans.
 
In Friesland en Overijssel wordt bijvoorbeeld zwaar ingezet op het doden van ganzen die in de zomer in de provincies verblijven, maar ook de ganzen die tijdens hun wintertrek het gebied bezoeken krijgen maar twee maanden rust. De provincies Flevoland en Drenthe hebben daarentegen geen plannen om extra in te zetten op het doden van ganzen, maar die hebben er dan ook minder last van of er is voldoende ruimte waar de ganzen geen overlast veroorzaken. In Utrecht, Zuid- en Noord-Holland en Groningen wordt de gans in de zomer zwaar bejaagd, maar in de winter wordt ze redelijk met rust gelaten. In Noord-Brabant is men er nog niet uit, maar het huidige beleid gaat ook in hoofdzaak voor afschot. In de overige provincies is het helaas niet veel beter.
 
Wat dan wel?
De Dierenbescherming ziet een Nederland voor zich waar ruimte is voor mens en gans. Dat kan volgens de organisatie door het aanwijzen en inrichten van rustgebieden waar ganzen ongestoord kunnen verblijven. Daarnaast is het nodig dat het landschap anders wordt ingericht om het minder aantrekkelijk te maken voor ganzen. Voorbeelden hiervan zijn het verbouwen van olifantsgras, het direct omploegen van akkers na de oogst en het aanbrengen van barrières tussen water en land. Aanvullend moet er een redelijke schadevergoeding zijn voor boeren die ondanks de maatregelen aantoonbaar schade lijden, maar alleen als ze meewerken aan gestructureerd en gecoördineerd verjagen op plaatsen waar ganzen niet welkom zijn om schade aan kwetsbare gewassen te voorkomen. Denk hierbij aan verjagen met lasers, ganzendraad of getrainde honden. Door deze stappen gecoördineerd toe te passen kan er op termijn een einde komen aan de overlast en schade, zonder dat hiervoor duizenden ganzenfamilies verwoest hoeven te worden.
 
Provinciale statenverkiezingen
Het lot van de ganzen ligt voor het grootste deel in de handen van de provincies. Zij bepalen het beleid en verlenen ontheffingen om ganzen te doden. De Dierenbescherming onderzoekt welke partijen dierenwelzijn in het algemeen en ganzen in het bijzonder onderdeel laten uitmaken van hun verkiezingsprogramma. Binnenkort publiceert de organisatie hier de resultaten van op haar website. Kiezers kunnen dan een afgewogen, hopelijk diervriendelijke, keuze maken bij het stemmen.
 
Aandacht
In de periode van 23 februari tot en met 8 maart vraagt de Dierenbescherming om extra aandacht voor het lot van de ganzen. Ze doet dit onder andere met uitgebreide informatie in haar ledenmagazine DIER, haar nieuwsbrief, op de website en via social media. Ze wil hiermee het grote publiek, maar ook beleidsmakers bewust maken van de gevolgen van het huidige beleid en informeren over de alternatieven die er zijn. Meer informatie op: www.dierenbescherming.nl/ganzen
 
Bron: Dierenbescherming