NVWA en politie nemen Japanse nachtegalen en sijzen in beslag

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Politie Eenheid Oost Nederland hebben zaterdag 21 februari 10 vogels in beslag genomen op de Vogelmarkt in Zwolle. De eigenaren konden niet aantonen dat de vogels legaal verkregen waren. Tegen één verdachte heeft de NVWA proces-verbaal opgemaakt.
 
NVWA en politie controleerden een groot aantal handelaren op de Zwolse vogelmarkt. Bij een Tsjechische handelaar werden 8 Japanse nachtegalen aangetroffen. De dieren waren niet voorzien van goedgekeurde pootringen of geldige documenten, waardoor de handelaar ze illegaal in zijn bezit had. Hij is aangehouden en de vogels zijn in beslag genomen. De man heeft afstand gedaan van de vogels en is na het betalen van een boete van 2.500 euro weer in vrijheid gesteld.
 
Bij een andere standhouder op de vogelmarkt werden 2 ongeringde inheemse sijzen in beslag genomen. Het gaat om beschermde vogels, die vermoedelijk uit eigen kweek afkomstig waren. De sijzen hadden voorzien moeten zijn van een goedgekeurde pootring. Die hadden ze niet, dus heeft de NVWA de vogels in beslag genomen. De man heeft afstand gedaan van de vogels en is heengezonden met een waarschuwing.
 
Inspecteurs van de NVWA hebben de marktcommissie gewezen op geringe welzijnsovertredingen bij een aantal handelaren en de organisatie opgedragen daar tegen op te treden.
 
Beschermd
Alle vogels die in de Europese Unie in het wild voorkomen zijn volgens de Flora- en faunawet beschermd. De handel in deze wilde vogels is daarom verboden. Alleen gekweekte vogels met een passende, gesloten pootring mogen worden verhandeld of gehouden. De pootring moet zijn afgegeven door een erkende vogelbond. 
 
De invoer van vogels afkomstig van buiten de Europese Unie is in principe verboden.
 
Risico
De illegale handel in exotische vogels is niet alleen vanuit het oogpunt van natuurbescherming schadelijk. Vaak gaat het om wilde vogels, die illegaal gevangen zijn en geen enkele medische aandacht hebben gehad. Daardoor bestaat het risico op de insleep en verspreiding van dierziektes.
Bron: NVWA