Veiliger oversteekplaatsen voor otters

Het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) en de provincies Friesland en Overijssel starten direct met de aanpak van otteroversteekplaatsen.

De Hoge Raad bepaalde in november vorig jaar dat de Nederlandse staat actief moet bijdragen aan de bescherming van de otter. Zeven meest urgente knelpunten worden direct aangepakt. Voorts komt er nader overleg tussen de provincies en het EZ om 14 andere urgente knelpunten op te lossen. Dit kan naar verwachting grotendeels in 2016 worden afgerond. Halverwege 2017 moeten alle 21 urgente knelpunten zijn opgelost. Volledige informatie in de brief van Staatssecretaris Dijksma.