Ook buitenshuis meer afval scheiden

Om afvalscheiding en recycling te verbeteren, moet naast het huishoudelijk afval ook het andere afval gescheiden worden. Daarover heeft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu (IenM) vandaag afspraken gemaakt met afval- en recyclingbedrijven. 
 
Meer en betere afvalscheiding leidt tot meer en beter recyclen. Daarom is het belangrijk niet alleen huishoudelijk afval beter te scheiden maar ook al het andere afval zoals bouw- sloop- en bedrijfsafval en afval dat mensen buitenshuis weggooien. Zo kan recycling worden verbeterd en uitgebreid.
 
Vooraf en achteraf beter scheiden
De ondertekenaars Mansveld en Pieter Hofstra (Vereniging Afvalbedrijven), Ton van der Giessen (Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren), Ton Holtkamp (Federatie Herwinning Grondstoffen ) en Hans Groenhuis (Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement)  willen betere afvalscheiding; zowel vóóraf bij het weggooien als áchteraf als het afval bij de afvalverwerker ligt. Nu wordt op veel plaatsen waar mensen hun rommel weggooien nog geen of weinig afvalscheiding toegepast. Daardoor wordt nu bijvoorbeeld meer dan de helft van het afval dat mensen buitenshuis weggooien, niet gerecycled. 
,,Ook onderweg, op het werk of op school moet het normaal worden dat afval niet bij elkaar wordt gegooid maar waar mogelijk in aparte bakken zoals thuis. Op een aantal stations kun je je krant bijvoorbeeld al apart weggooien. Verantwoord omgaan met afval bespaart kosten, grondstoffen én het milieu’’, aldus Mansveld.  
 
Kennis delen
De ondertekenaars van het convenant ‘Meer en betere recycling’ willen dat zo veel mogelijk grondstoffen zo lang mogelijk worden hergebruikt en zo goed mogelijk kunnen worden gerecycled. Om dat te bereiken delen zij hun kennis op het gebied van afvalscheiding en recycling.
Zo zal IenM onnodige belemmeringen voor bijvoorbeeld recycling in regelgeving wegnemen. Als blijkt dat een alternatieve recyclingtechniek voor bepaalde soorten afval zoals kunststof of beton beter is dan de bestaande praktijk, worden oplossingen gezocht om dat mogelijk te maken. Dit stimuleert innovatie en is goed voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven.
 
Deze overeenkomst maakt onderdeel uit van het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) waarmee staatssecretaris Mansveld de afvalberg wil halveren van bijna tien miljoen ton naar vijf miljoen ton in 2024.
Bron: Rijksoverheid