Soepeler regels voor ‘mini drones’ in de maak

Het gebruik van drones door commerciële gebruikers wordt eenvoudiger en toegankelijker. Gebruikers van zogeheten ‘mini drones’ hoeven vanaf 1 oktober niet langer een vergunning en ontheffing aan te vragen.
Hiermee worden de regels voor commerciële en particuliere gebruikers van deze lichte categorie drones gelijkgetrokken. Wel worden de veiligheidseisen voor dit gebruik strenger, waardoor minder hoog en ver kan worden gevlogen. 
 
Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu): ‘Het commercieel gebruik van drones is de afgelopen jaren flink gegroeid en groeit nog steeds. Met de nieuwe regels wil ik meer duidelijkheid en ruimte creëren voor deze innovatieve sector en zorgen dat helder is aan welke veiligheidseisen moet worden voldaan.’ 
 
‘Mini drones’
Op dit moment kunnen particulieren zonder vergunning met een drone vliegen, terwijl commerciële gebruikers ontheffingen moeten aanvragen, omdat dit officieel nog niet toegestaan was. Dit leverde voor verschillende beroepsgroepen onpraktische situaties op. Met de nieuwe regels voor ‘mini drones’ (drones tot 4 kilo) wordt het voor commerciële gebruikers makkelijker om drones doelgericht en flexibel in te zetten. De beoogde regels worden de komende vier weken voorgelegd ter internetconsultatie.  Voor particuliere gebruikers die hoger, verder of met zwaardere drones willen vliegen gelden straks dezelfde regels als voor commerciële gebruikers – tenzij ze op een modelvliegveldje bij  een modelvliegvereniging vliegen.
Met het oog op de veiligheid moet degene die de ‘mini drone’ bedient zorgen voor een horizontale afstand tot bijvoorbeeld gebouwen en groepen mensen van minimaal 50 meter. De drone mag niet hoger dan 50 meter vliegen en niet verder dan 100 meter van de bestuurder. Drones moeten altijd voorrang verlenen aan ander luchtverkeer, 50 meter afstand van elkaar houden en mogen niet binnen een straal van 5 kilometer van luchthavens vliegen.
 
 
Gefaseerde openstelling luchtruim
Met het oog op veiligheid wordt gefaseerd gewerkt aan regelgeving voor het gebruik van drones. Hierdoor is het alle partijen binnen de sector mogelijk om op een veilige manier aan de onbemande vliegtuigen in het luchtruim te wennen en worden marktpartijen al wel in staat gesteld om commerciële vluchten uit te voeren. Om de aansluiting van de Nederlandse industrie op de Europese markt te optimaliseren, wordt voortdurend gekeken naar een goede aansluiting van onze regels op die in andere Europese landen.
De gefaseerde aanpak betekent dat commerciële bestuurders van een drone per 1 juli al een brevet en vergunning kunnen krijgen na het afleggen van een theorie- en praktijkexamen. Hiermee kunnen ze structureel vliegen met drones. Dit vervangt de verplichting tot aanvragen van een ontheffing voor een vlucht.
Bron: Rijksoverheid