Statiegeld op grote flessen blijft bestaan, beloning voor kleine flesjes en blikjes

Het statiegeldsysteem voor grote plastic frisdrankflessen blijft bestaan. Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat de verpakkingssector veel werk maakt van de milieubesparende afspraken, maar dat er nog steeds verpakkingen met PVC in de supermarkt liggen.
Dit voldoet niet aan de voorwaarden voor het vrijgeven van statiegeld. Daarom handhaaft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) het statiegeld. Daarnaast komt er een beloning voor het inleveren van kleine plastic flesjes en blikjes, bij de kassa hoeft hiervoor echter bij aankoop geen extra bedrag te worden betaald zoals bij statiegeld.
 
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris dat uit de resultaten van een aantal onderzoeken blijkt dat Nederland een goed werkend systeem heeft voor inzameling van plastic verpakkingsafval. Bovendien liggen er nog veel kansen om nog meer plastic te hergebruiken en zwerfafval aan te pakken.
 
‘Ik wil dat Nederland koploper blijft met het slim inzamelen van afval om opnieuw te gebruiken. Dat betekent meer recycling en minder zwerfafval,’ aldus staatssecretaris Mansveld.
 
Kleine plastic flesjes en blikjes
Uit de onderzoeken blijkt ook dat de verpakkingssector de laatste jaren belangrijke stappen zet die bijdragen aan het recycledoel. Zo wordt er meer plastic gerecycled en ook liggen bij de supermarkten geen gratis plastic tasjes meer bij de kassa. De staatssecretaris heeft de verpakkingssector, gemeenten en maatschappelijke organisaties gevraagd om met een voorstel te komen om meer plastic flesjes van een halve liter of minder en blikjes in te gaan zamelen. Zij hebben nu een aanbod gedaan om met een aanpak te komen voor een beloning voor zowel lege flesjes als blikjes. Dit voorstel wordt nu verder uitgewerkt tot een concreet plan dat in het najaar klaar is.
 
Mansveld waardeert de inzet van de sector: ‘Bij de kleine plastic flesjes en blikjes is veel winst te behalen, ze worden nu nog te vaak bij het gewone huisvuil weggegooid of eindigen op straat als zwerfafval. Er zijn lokaal al goede ervaringen opgedaan met een beloningssysteem voor inzameling, zoals bijvoorbeeld bij voetbalclubs die een vergoeding krijgen van de verpakkingssector voor ingeleverde flesjes. Ik vind het belangrijk dat het gemak van consumenten voorop staat en dat onder andere ook scholen, verenigingen en andere instellingen bij de aanpak worden betrokken.’
 
Het voorstel voor inzameling van de verpakkingsindustrie en gemeenten wordt gesteund door onder meer Stichting Natuur en Milieu en VNO-NCW. In januari 2016 willen de partijen beginnen met de proef bij een groot aantal gemeenten en deze in 2018 vertalen naar heel Nederland. De vergoeding wordt mogelijk een geldbedrag voor de ingeleverde flesjes en blikjes voor consumenten of een vergoeding voor bijvoorbeeld scholen of sportverenigingen. De inzameling met een beloning komt bovenop de bestaande systemen, zo kunnen plastic flesjes bij veel gemeenten ook in de Plastic Heroes containers worden weggegooid.
 
Aanpak zwerfafval
De schatting is dat het opruimen van 50 duizend ton zwerfafval jaarlijks 250 miljoen euro kost. Staatssecretaris Mansveld wil dat er de komende jaren veel minder zwerfafval op straat terecht komt. Samen met Gemeenten Schoon, Nederland Schoon en andere belangenorganisaties worden nu ook plannen gemaakt om alle soorten zwerfafval aan te pakken. Want het verminderen van zwerfafval is niet alleen goed voor het milieu, maar vergroot ook het veiligheidsgevoel en leefbaarheid in steden.
Bron: Rijksoverheid