Ernstige verwaarlozing van groot aantal, deels illegale vogels

Een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft dinsdagmiddag (30 juni 2015) in samenwerking met agenten van de dierenpolitie een onderzoek ingesteld op een adres in Waalwijk en trof daar bijna 200 zwaar verwaarloosde vogels aan.
76 vogels zijn in bewaring genomen voor de rest moet de situatie drastisch verbeterd worden. Controle volgt.
 
De inspecteur en agenten gingen dinsdagmiddag samen met een medewerker van de woonstichting naar het adres nadat er meldingen waren binnengekomen over stankoverlast van de vele vogels die in de woning werden gehouden. Bij aankomst bleek dat in de slaap- en logeerkamer de vogelkooien tot aan het plafond stonden opgesteld. Er hing een penetrante lucht, veel kooien waren bevuild, vogels hadden kale plekken en/of kapotte vleugels. Verder had een deel van de vogels ontlasting aan de poten en te lange nagels. 
 
'Duidelijke aantasting dierenwelzijn'
Om de gezondheid van de dieren goed te kunnen beoordelen werd er een dierenarts bijgehaald. Deze stelde vast dat er veel te veel vogels op een te kleine ruimte werden gehouden, de kooien veel te klein waren en dat de gehele situatie erg onhygiënisch was. "Dit is een duidelijke aantasting van het dierenwelzijn en een zeer onhygiënische situatie", was zijn eerste oordeel.  
 
Er bleken veel beschermde inheemse vogels tussen te zitten die niet of onjuist geringd waren. Met toestemming van de officier van justitie werden 76 vogels in bewaring genomen. Om de situatie voor de achtergebleven vogels te verbeteren wordt een bestuursrechtelijk traject gestart waarbij de huisvesting drastisch zal moeten verbeteren. Zo niet, dan volgen er nieuwe sancties.
 
Tegen de eigenaar wordt proces-verbaal opgemaakt voor het verwaarlozen van zijn dieren en illegaal in bezit hebben van beschermde vogels. De LID-inspecteur en agenten voeren de komende tijd nieuwe controles uit om te zien of de eigenaar de situatie voldoende verbetert. 
Bron: Dierenbescherming