Schietfuiken verboden

Om een gezonde visstand in het IJsselmeer te bevorderen, zijn er gebieden aangewezen waar niet mag worden gevist met bepaalde vistuigen, zoals schietfuiken.
Het gebruik van schietfuiken is van 1 oktober tot 1 mei bovendien op het gehele IJsselmeer niet toegestaan. Wie in een gesloten gebied of tijdens de gesloten periode toch vist met schietfuiken pleegt een economisch delict. De NVWA maakt daarom altijd proces verbaal op tegen de visser. Naleving van deze beperkende maatregelen is van groot belang voor de natuur en voor de beroeps- en sportvisserij.
Bron: NVWA
Schietfuik NVWA