Kabinet wil duurzaam Maleisisch hout erkennen

Het kabinet wil het Maleisische duurzaam hout certificaat MTCS volledig gaan erkennen voor het inkoopbeleid van de Nederlandse overheid. Na meerdere bezoeken aan Maleisië lijken er geen belemmeringen meer te zijn die toelating van MTCS in het duurzaam inkoopbeleid in de weg staan.
Met Maleisië als de grootste leverancier van ons tropisch hardhout, zal met deze erkenning het gebruik van duurzaam hout sterk toenemen. De Nederlandse overheid stimuleert hiermee het behoud en duurzaam beheer van de bossen in Maleisië. Dit schrijven staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) en staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) vandaag aan de Tweede Kamer.
 
Het meest recente bezoek was vorige week door staatssecretaris Dijksma, verantwoordelijk voor internationaal duurzaam bosbeheer. Tijdens dit bezoek is zij ter plaatse nagegaan of de eerder geconstateerde tekortkomingen (betrekken van de inheemse bevolking, omzetting van bos in landbouwgrond, beschikbaarheid van kaartmateriaal) nu in orde zijn.
 
Staatssecretaris Dijksma: ‘De bossen zijn belangrijk voor de toekomst van de aarde. Daarom hebben we keurmerken als MTCS nodig om ze te beschermen tegen ontbossing en illegale kap. Ik heb met alle stakeholders gesproken en gezien dat MTCS en de Maleisische overheid goed werk verrichten in het beschermen van het oerwoud. We kunnen vaststellen dat zij nu aan de voorwaarden voor erkenning voldoen. Dat is goed nieuws, want hoe meer beschermd en gecertificeerd bos, hoe beter.’
 
Staatssecretaris Mansveld, verantwoordelijk voor de duurzaamheidscriteria in het inkoopbeleid van de overheid: ‘De Maleisische overheid heeft laten zien dat zij hun bossen duurzaam beheren. Ik vraag nu de Nederlandse toetsingscommissie TPAC om op korte termijn een laatste check te doen op de voorwaarden voor erkenning. Het kabinet kan het MTCS keurmerk dan zonder voorbehoud gaan erkennen.'
 
Nederland is binnen de Europese Unie het enige land dat MTCS nog niet heeft erkend. Na kritische vragen van de Europese Commissie wordt nu met andere EU-lidstaten samengewerkt om te komen tot een geharmoniseerde aanpak voor het duurzaam inkopen van hout.
 
Maleisië is voor de Nederlandse markt de belangrijkste leverancier van tropisch hardhout. In 2014 is voor ruim 94 miljoen euro aan hout door Nederland geïmporteerd. Met name Meranti is populair. Het wordt op grote schaal gebruikt voor kozijnen en deuren. In 2013 kwam 44% van al ons gezaagd tropisch hardhout met certificaat of legaliteitsverklaring uit Maleisië. In Nederland neemt het gebruik van duurzaam hout snel toe. In 2013 was ruim 76% van al het hout op de Nederlandse markt gecertificeerd.
 
 
Zo werkt certificering
Certificering van duurzaam bosbeheer is een belangrijk instrument om ontbossing en bosdegradatie tegen te gaan. Ook wordt hiermee illegale kap en illegale handel aangepakt. Dit instrument maakt het mogelijk dat landen geld verdienen door bos te behouden, in plaats van door bos te kappen en om te zetten in andere vormen van landgebruik.
 
Om voor certificering in aanmerking te komen, moet de manier waarop het hout geselecteerd en geoogst wordt aan veel regels voldoen. Deze regels hebben betrekking op sociale, economische en milieuaspecten. Als hout geoogst en verhandeld wordt volgens de regels van een certificaat, wordt de schade aan het bos tot een minimum beperkt, wordt er ruimte gecreëerd voor behoud van biodiversiteit en worden de belangen van inheemse volken respectvol betrokken.
 
In tropische bossen betekent dit dat er een maximum wordt gesteld aan het aantal bomen dat per hectare gekapt mag worden. Het stuk bos waar gekapt is, wordt vervolgens 25 tot 35 jaar met rust gelaten alvorens men terugkomt om weer hout te oogsten. Op deze manier blijft het bos staan en kan het, zolang het beheerd wordt volgens de eisen van het certificaat, duurzaam benut worden als leverancier van hout en andere producten en diensten. Het bos blijft zo van ecologische en economische betekenis.