NVWA neemt op 2 plekken illegale fuiken in beslag

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft woensdag 5 en donderdag 6 augustus in totaal 16 illegale fuiken aangetroffen. Dat gebeurde in het Markermeer en in het water van het Wormer- en Jisperveld. Alle fuiken zijn in beslag genomen. 
 
Tijdens een visserijcontrole op het Markermeer stuitten inspecteurs van de NVWA en van de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) donderdag 6 augustus op 6 illegale fuiken. Zij hebben de fuiken in beslag genomen. De NVWA stelt een onderzoek in naar de eigenaar. De fuiken zijn vermoedelijk van een stroper. 
 
Beroepsvisser betrapt
In het water van het Wormer- en Jisperveld troffen visserijinspecteurs 10 fuiken aan van een beroepsvisser, die viste zonder geldige vergunning. De regionale vissersbond had de vergunning van de verdachte tijdelijk ingetrokken, omdat hij zich niet aan onderlinge afspraken over duurzame visserij hield. Hij bleek desondanks door te vissen. De NVWA-inspecteurs haalden 10 fuiken van de visser uit het water. Daarin troffen zij 11 levende palingen aan. De fuiken zijn in beslag genomen, de palingen teruggezet in het water. De NVWA maakt proces-verbaal op tegen de visser.
 
Visstroperij aanpakken
Visstroperij of illegale visserij is vissen zonder vergunning. Dit is schadelijk voor het milieu, voor de natuur en voor de mens. Visstroperij beschadigt watergebieden, verstoort de visstand en vermindert het aantal planten en dieren in wateren en plassen. Ook is visstroperij nadelig voor de beroepsvisserij en de sportvisserij. De NVWA pakt samen met andere overheidsorganisaties visstroperij dan ook stevig aan.
 
Help mee visstroperij te voorkomen en meld verdachte activiteiten op of bij het water zo snel mogelijk.