Eerste stap naar platform voor handhavers gezet

Het veld van de Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) is enorm versnipperd. Nederland telt op dit moment 30.000 BOA’s, verdeeld over 1100 instanties. Bovendien is er onvoldoende samenhang op landelijk niveau, wat ten koste gaat van de veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied.
boainsigne1Een reden om voor diverse partijen uit het veld toe te werken naar een strategisch Platform voor BOA’s. Dit platform moet straks het centrale punt zijn voor het signaleren en agenderen van ontwikkelingen en knelpunten, maar ook een broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen uit het veld en een centraal aanspreekpunt voor de overheid. Partijen die hieraan deelnemen zijn onder andere de politie, de branche- en beroepsvereniging voor BOA’s, VNG, politieacademie, NVWA, OM en het ministerie van V en J, Natuurmonumenten (namens de groene organisaties) en Politie, Dieren- en Milieubescherming.
 
Week van de BOA

De overeenkomst is het resultaat van De week van de BOA, de eerste aanzet om de positie van de boa’s duurzaam te versterken. Boa’s worden naast de politie en andere handhavingspartners ingezet voor de leefbaarheid en veiligheid in wijken en in het buitengebied. Met de vorming van de Nationale Politie is er bij de politie een groter accent komen te liggen op opsporing en zwaardere criminaliteit. Dat gaat ten koste van de kleinere delicten in wijken en in het buitengebied, wat bij burgers veel irritatie opwekt. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als door rood licht rijden, vuil storten in bosjes of het vernielen van bushokjes. Bewoners willen dat er ook op deze aspecten wordt gehandhaafd. Dit is dan ook het moment om het potentieel van handhavers te vergroten en te investeren in boa’s. Dat vergt afstemming en informatie-uitwisseling van diverse partijen.
Op de Week van de BOA kwamen zo’n 750 boa’s, hun leidinggevenden, bestuurders, wijkagenten en beleidsmedewerkers bij elkaar. Thema’s die hier aan de orde kwamen  waren het verbeteren van de samenwerking met de politie, informatiedeling, opleidingen, uitrusting en bevoegdheden. 
__________________________________________________________________________________
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Annet Les, woordvoerder Week van de BOA, Telefoon:  06-28863898.