Wat is de vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming ?

 De vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming (PDM) is in 1919 opgericht, in eerste instantie als “Bond voor Politieambtenaren ter Bescherming van Dieren”  In de jaren zeventig is zij uitgebreid met het milieu. In 1982 werd de naam gewijzigd in “Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming” (PDM).

De Vereniging stelt zich ten doel de bescherming van dieren en het milieu tegen elke gedraging die in strijd is met een verantwoorde dieren en milieu bescherming.

De vereniging wil haar doel verwezenlijken onafhankelijk van enige politieke stroming.