De vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming is er voor U!

Hoewel ook burgers lid kunnen worden, zijn de meeste leden van PDM toch opsporingsambtenaren, zowel algemene als bijzondere en buitengewone.controle

Ook andere toezichthouders en handhavers voelen zich thuis bij de vereniging

 

. PDM wil hen ondersteuning bieden bij de handhaving van de wet- en regelgeving en invloed uitoefenen bij de voorbereiding en vastelling van beleid ten aanzien van dier, natuur en milieu. De doelgroep bestaat naast opsporingsambtenaren ook uit alle overheden, zoals provincie en gemeenten, en toezichthouders.PDM wil tevens ondersteuning bieden en inzicht geven in het maken van beleid ten aanzien van dier, natuur en milieu. De basis voor handhaving ligt immers bij de beleidsmakers.