Fondsen en legaten

 

De vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming is een instelling van algemeen nut. De activiteiten van de vereniging worden bekostigd vanuit de contributiebijdragen en donaties. Ook ontvangt de vereniging met enige regelmaat een schenking of een legaat.

Voor het oprichten van een stichting waaraan uw naam kan worden verbonden, vallende binnen (het dierenbeschermings- of milieubeschermingsdeel) van de doelstelling van de vereniging, kunt u terecht bij de administratie van de vereniging.

Aan de vereniging zijn de volgende fondsen/stichtingen gelieerd:

  • Adolphina Swijterstichting
  • Moyra Stava-Morena Stichting