Moyra Stava-Morena

Ook met de Moyra Stava-Morena Stichting onderhoudt PDM contacten.

Het doel van deze stichting is:

Het verlenen van hulp aan dieren die in nood verkeren en onderdak behoeven, waaronder het verlenen van steun bij natuurrampen in het buitenland en het bijdragen in de kosten van oprichting en inrichting, respectievelijk in stand houden van dierenasiels en diereninrichtingen en al hetgeen in belang van dieren moet geschieden.

Daartoe stelt de stichting - op aanvraag - gelden beschikbaar.