Voorwaarden beroepsvisser

Sinds mei 2008 moet een beroepsvisser om met beroepsvistuigen te vissen, minimaal 250 hectare visrecht hebben en met de visserij minimaal € 8.500,- bruto verdienen. Hoe kom ik er als bijzonder opsporingsambtenaar achter of een visser die met beroepsvistuigen vist, aan deze voorwaarden voldoet?


Antwoord van de werkgroep regelgeving:

Deze vraag werd onlangs voorgelegd aan het Ministerie van LNV. Met betrekking tot BOA’s gaf het ministerie van LNV het volgende antwoord: “voor zover een vereniging of federatie BOA's in dienst heeft die door het Ministerie van Justitie zijn belast met handhaving van (onderdelen van) de Visserijwet 1963, kunnen zij zich wenden tot LNV (Directie Visserij) voor de benodigde gegevens. Uiteraard moet Directie Visserij zich ervan kunnen vergewissen dat de betreffende BOA's inderdaad door Justitie zijn aangewezen tot handhaving van de Visserijwet 1963”.

Op de website van het Ministerie van LNV staat bij “contact” vermeld dat men contact kan opnemen met het zogenoemde LNV-Loket, bereikbaar onder telefoonnummer 0800-22 333 222. Daarnaast kan middels de website ook een elektronisch vragenformulier worden ingevuld en verstuurd.