Openluchtrecreatie

De wet op de openluchtrecreatie is vervallen. Een alternatief is dat de gemeente in haar APV plaatsen kan aanwijzen waar het verboden is te kamperen of ze moet dit gaan regelen in de bestemmingsplannen.

Medio juni 2009 ligt er een verplichting dat gemeenten al haar bestemmingsplannen gedigitaliseerd moeten hebben.

Hoe moet ik, nu de wet vervallen is, handhaven?

Antwoord van de werkgroep regelgeving:

De meeste gemeenten hebben dit in de APV opgenomen. De gebieden en de voorwaarden zijn daar dan duidelijk in aangegeven. Gelet op het feit dat de bestemmingsplannen al aanwezig zijn en adequaat moeten zijn en blijven, kan dit en is het ook vaak in de bestemmingsplannen geregeld wat wel en niet mag in alle diverse en aangeduide gebieden. De Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) regelt echter alleen de “bestemming cq het gebruik” van de gebieden. De RO bepalingen gelden dan ook voor de eigenaren/gebruikers van de gronden. Dus het individuele kamperen op zich moet gewoon in de APV worden geregeld.

Het digitaliseren is voor de handhaver naar mijn mening maar een bijzaak, dat is een zaak waar gemeentelijke bestuurders voor verantwoordelijk zijn.