Jagen en onderhouden jachthutten vogelrichtlijn gebied

Het IJsseloog in het Ketelmeer bestaat uit diverse kleine eilandjes. Deze waren eigendom van Domeinen en zijn thans in beheer bij Staatsbosbeheer.

Domeinen heeft het jachtgenot verleend aan een jager. Het gebied is echter een vogelrichtlijn gebied.

Er staan een paar jagershutten op. Door Staatsbosbeheer zijn op enkele eilandjes borden art 461 geplaatst (in verband met broeden)

Mijn vraag: mag hier gejaagd worden (volgens mij niet) en zo niet mag de jager de hutten onderhouden op die plaatsen waart 461 is geplaatst of hier zomaar gaan wandelen omdat hij het genot van de jacht heeft?

Antwoord van de werkgroep regelgeving

Het jagen in een vogelrichtlijngebied is niet toegestaan. Waarschijnlijk heeft de jachthouder (met in zijn achterhoofd het eventuele schrappen van het jachtverbod in 46 lid 3 FF-wet genoemd) dit jachtgenot gehuurd. Voor het betreden van die gronden heeft hij dus ook geen geldige titel.

Schadebestrijding en beheer is wél toegestaan in Vogelrichtlijngebieden. Indien hij de toestemming van de grondgebruiker heeft voor beheer en schadebestrijding, mag hij wel voor schadebestrijding en beheer op die gronden aanwezig zijn en de hutten onderhouden."