Moet paling vanaf 1 januari 2009 worden teruggezet?

Ik heb gehoord dat sportvissers vanaf 1 januari 2009 de paling moeten terugzetten. Klopt dat?En zo ja, mag de paling dan wel tijdelijk worden bewaard in een leefnet?Gaat het om een wettelijke regeling?


Antwoord van de werkgroep Regelgeving:

  1. Middels een Algemene Ledenvergadering van Sportvisserij Nederland is op 7 juni 2008 besloten om voor de bij haar aangesloten sportvissers de verplichting in de schriftelijke toestemming van de visrechthebbende op te nemen dat gevangen aal direct moet worden teruggezet in hetzelfde water. Het besluit heeft betrekking op alle wateren waar de bij Sportvisserij Nederland aangesloten verenigingen visrechten hebben. In de Aanvullingslijst op de Landelijke Lijst van Viswateren voor 2009 wordt daarom als algemene voorwaarde opgenomen dat alle gevangen aal direct in hetzelfde water moet worden teruggezet. De bij Sportvisserij Nederland aangesloten federaties of verenigingen die hun water in een aparte federatie- of verenigingslijst hebben opgenomen, moeten in die lijst zelf de voorwaarde opnemen dat alle gevangen aal direct in hetzelfde water moet worden teruggezet. 
  2. Op basis van het genomen besluit moet in de voorwaarden worden opgenomen dat gevangen aal direct moet worden teruggezet. Uit het woord “direct” volgt dat gevangen paling ook niet tijdelijk mag worden bewaard. Anders zou het gebod erg lastig zijn te handhaven.
  3. De Visserijwet 1963, noch een andere wet regelt niets over het meenemen van vis. In diverse uitvoeringsregelingen is alleen voor bepaalde vissoorten een minimum maat vastgesteld (voor de paling: 28 cm.) en/of een gesloten periode (voor de paling geldt geen gesloten periode). Bij de terugzetverplichting gaat het om een voorwaarde die de visrechthebbenden zelf in hun hoedanigheid van visrechthebbende stellen. Net zoals veel visrechthebbenden nu al als voorwaarde voor het vissen in "hun" water, een terugzetverplichting voor snoek en/of  karper hebben opgenomen. Indien een visser zich niet houdt aan de voorwaarden van de schriftelijke toestemming van de visrechthebbende kan hij beschouwd worden als een visser zonder deze schriftelijke toestemming en daarvoor een bekeuring krijgen?