Etiket gaat boven inhoud, tenzij tegenbewijs geleverd

Beschermde uitheemse plantensoort. Het hof interpreteert de woorden ‘moet worden aangenomen’ uit de definitiebepaling van artikel 1 Flora- en faunawet met betrekking tot het begrip ‘producten van planten’ als een rechtsvermoeden, in die zin dat indien op een begeleidend document, verpakking, merkteken of etiket staat vermeld dat zij afgeleide producten of delen van planten bevatten of daaruit bestaan, dit ook daadwerkelijk zo is, waarbij echter de mogelijkheid bestaat voor de verdediging om dit vermoeden te weerleggen.
Noot: dit arrest van de strafkamer van Hof Arnhem gaat over doosjes wierook die afkomstig zijn uit Tibet. De getuige-deskundige (nVWA) heeft o.a. op zitting verklaard dat het algemeen bekend is dat in Tibetaanse wierook en kruiden beschermde planten en dieren worden verwerkt en - meer specifiek - dat het algemeen bekend is dat het kernhout van Aquilaria specimen in Zuidoost-Azië, in het bijzonder in Nepal, Bhutan, Tibet en India, wordt verwerkt in wierook.
Bron: Hof Arnhem d.d. 7-2-2012 (24 februari 2012)