Reactie PDM op Wetsvoorstel Wet Natuurbescherming

De Tweede Kamer behandelt binnenkort het wetsvoorstel Wet natuurbescherming. De Vereniging PDM heeft onlangs in een brief naar deze commissie haar bezwaren kenbaar gemaakt.

Deze bezwaren concentreren zich  onder andere op de algemene zorgplicht die niet strafrechtelijk handhaafbaar is, waardoor de handhavingsmogelijkheden aanzienlijk worden beperkt. PDM pleit voor de strafrechtelijke handhaafbaarheid van de zorgverplichting, alsook voor een deugdelijk onderzoek daarnaar, waarbij ook de strafrechtspraak wordt betrokken.

Een van de andere punten die in deze brief aan de orde komt is het feit dat nu de term ‘opzettelijk’ in een aantal verbodsbepalingen van het wetsvoorstel is opgenomen. Kort komt het er op neer dat bepaalde handelingen die in de artikelen worden genoemd alleen verboden zijn als ze ‘opzettelijk’ worden uitgevoerd. In de praktijk zal het OM dus moeten bewijzen dat de verdachten ook de opzet had om het dier te doden of te vangen, nesten te vernielen etc.  Vereniging PDM maakt hier bezwaar tegen.

Klik hieronder voor de brieven

Brief TK van PDM inzake wetsvoorstel natuurwet

Aanvulling op Brief TK van PDM inzake wetsvoorstel natuurwet